Gerben van Duin

(de informatie op deze pagina is nog niet compleet)

Portefeuille 

 • Wmo
 • Jeugd
 • Participatiewet/werk & inkomen
 • Statushouders
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs/-huisvesting
 • Volwassenenonderwijs
 • Bibliotheek 
 • Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk
 • Kunst & cultuur 
 • Sport- & bewegen 
 • Afvalstoffen incl AV en pho Cyclus
 • Duurzaamheid 
 • Vastgoed  

Nevenfuncties

Functie Ambtshalve Bezoldigd/ Onbezoldigd Toelichting
Lid Algemeen Bestuur Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden.  Ja Onbezoldigd
Lid Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden Ja Onbezoldigd
Lid Bestuurlijk Overleg Maatschappelijke Zorg Rijnstreek Ja Onbezoldigd
Lid Portefeuillehoudersoverleg Holland Rijnland-maatschappij/ jeugd Ja Onbezoldigd
Lid grondstoffenplatform Cyclus Ja Onbezoldigd
Lid Stuurgroep vervolgaanpak laaggeletterdheid Ja Onbezoldigd
Lid Bestuurlijke Overleg Lokale Educatieve Agenda/ Bestuurlijk Overleg Onderwijs Nieuwkoop Ja Onbezoldigd
Lid Bestuurlijk Overleg Ashram College Ja Onbezoldigd
Lid Stuurgroep IKC Ter Aar en Zevenhoven Ja Onbezoldigd

Partij

Natuurlijk Nieuwkoop

Social media

Top