G.A.H. Elkhuizen (Guus)

"We zetten in op een verder verbeterde dienstverlening. Digitaal waar het kan, persoonlijk als het moet. We willen daar zijn waar de inwoner is, zodat we mee kunnen praten, luisteren, weten wat er leeft en waar onze inwoners behoefte aan hebben. We gaan van regisseren naar faciliteren en bieden ruimte aan initiatieven."

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Vergunningen
 • Omgevingswet &- visie
 • Natuur & Landschap (Natura2000/Natuur Netwerk Nederland)
 • Schiphol
 • Milieu
 • Sport- & sportaccommodaties

Nevenfuncties

 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving (verkeer en vervoer) Holland Rijnland
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst
 • Lid Bestuurlijke Regie Schiphol 
 • Lid Schadeschap Schiphol
 • Lid Omgevingsraad Schiphol cluster Groene hart
 • Lid Bestuurlijk Overleg afvalwaterketen
 • Lid Bestuurlijk Overleg Slappe Bodem

Partij

Samen Beter Nieuwkoop

Social media

Twitter: @GuusElkhuizen

Top