Eén tegen eenzaamheid

We bundelen onze krachten tegen eenzaamheid onder onze inwoners. Zowel jongeren als ouderen voelen zich wel eens eenzaam. Eenzame mensen voelen zich niet verbonden en hebben het gevoel alsof ze er niet bij horen. Ze missen het contact met anderen, terwijl ze dat juist zo graag willen. Dat willen we veranderen. Daarom zijn we begin dit jaar gestart met het project ‘Een tegen Eenzaamheid in de gemeente Nieuwkoop’. Wie kon toen bedenken dat enkele weken later eenzaamheid door de coronacrisis zo actueel zou zijn.

Startbijeenkomst 12 februari

Eenzaamheid is iets van ons allemaal. Dat was de boodschap tijdens de start van de campagne ‘Eén tegen eenzaamheid’ op 12 februari. Tijdens deze drukbezochte bijeenkomst spraken de gemeente, lokale welzijns- en zorgprofessionals, ouderenverenigingen, kerken, dorpsraden, de politie en andere organisaties met elkaar over wat eenzaamheid is, hoe we het kunnen herkennen en wat we ertegen kunnen doen. Veel ideeën werden geopperd, van het herintroduceren van de telefooncirkel, verbindingen maken tussen ouderen en jongeren tot gezamenlijke woonvormen voor ouderen. Doel van het project is om met zoveel mogelijk partijen samen verder te bouwen aan een lokale aanpak tegen eenzaamheid die past bij Nieuwkoop.

Nieuwsbrief

De geplande vervolgbijeenkomsten gingen door de coronamaatregelen niet door. Toch zitten we niet stil. Samen met het Platform Gehandicapten en Senioren Nieuwkoop (PGSN) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werken we achter de schermen verder aan de aanpak van eenzaamheid in Nieuwkoop. Dat doen we onder andere door met een nieuwsbrief belangstellenden te informeren over wat er landelijk en lokaal speelt op het gebied van eenzaamheid. Hierin staan ook lokale initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan. Zo zijn er inwoners die anderen helpen met boodschappen doen. Ook voor elkaar koken of eens wat vaker een kaartje of e-mail sturen zijn hier mooie voorbeelden van. De eerder verschenen nieuwsbrieven staan onderaan deze pagina bij ‘te downloaden bestanden’. Wilt u de nieuwsbrieven ook ontvangen? Meld u dan aan door een mail te sturen naar goedleven@nieuwkoop.nl. U kunt hier ook uw ideeën om eenzaamheid tegen te gaan aan ons doorgeven.

Mooie initiatieven

Binnen onze gemeente wordt al best veel gedaan om eenzaamheid tegen te gaan. De huiskamer in Noorden is daar een voorbeeld van. In die huiskamer komen inwoners samen om te eten, spelletjes te spelen en met elkaar in gesprek te gaan. Ook het Platform voor Gehandicapten en Senioren in Nieuwkoop zet zich in tegen eenzaamheid en organiseert bijvoorbeeld een scootmobieldag. Door mensen beter te leren rijden met de scootmobiel, durven zij weer meer op pad en dat vergroot hun wereld. De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) organiseert veel voor ouderen en gaat daarmee de strijd aan tegen eenzaamheid.

Hoe nu verder?

Natuurlijk willen we graag weer met u in gesprek. Op dit moment kijken we naar de mogelijkheden om zo’n bijeenkomst te organiseren. Zodra we daar meer over weten, dan hoort u dat via deze website en onze digitale nieuwsbrief.

Top