Duurzaamheid

De gevolgen van klimaatverandering zijn overal merkbaar. Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen, moet iedereen zo snel mogelijk overstappen van fossiele brandstoffen (olie, gas) naar duurzame energie (wind, zon). Wist u dat onder andere door het koken en verwarmen op gas onze woningen zorgen voor bijna een kwart aan alle CO2-uitstoot in Nederland? Om de CO2 uitstoot te verminderen, heeft de landelijke overheid bepaalt, dat in het jaar 2050 woningen geen gasaansluiting meer mogen hebben. Naast deze belangrijke, ingrijpende maatregel, kunt u zelf ook al beginnen om uw huis duurzamer te maken. Dat klinkt natuurlijk simpeler dan dat het is. Want wat komt daar allemaal bij kijken? Het Duurzaam Bouwloket helpt u daarbij.

Duurzaam bouwloket helpt u op weg

Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijk tussenpersoon waar u terecht kunt voor informatie en ondersteuning naar een aardgasloze en energie neutrale woning. Via het bouwloket kunt u lokale gecertificeerde bedrijven vinden die kwalitatief goede producten leveren en de juiste kwaliteitskeurmerken in huis hebben. Op de website van het Duurzaam Bouwloket vindt u informatie, stappenplannen en subsidie mogelijkheden om uw bestaande woning duurzamer te maken. Het Duurzaam bouwloket helpt u op weg! U kunt ook telefonisch contact opnemen via (072) 74 33 956.

Concept Beleidskader Duurzaamheid

Op 17 december 2019 heeft het college van B&W het concept Beleidskader Duurzaamheid vrijgegeven voor raadpleging. Dit houdt in dat verschillende organisaties en inwoners input kunnen leveren op de inhoud van het document. Het beleidskader gaat in op wat de gemeente wil bereiken op gebied van duurzaamheid. Het bevat de ambities van de gemeente op zes thema’s: Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulaire Economie, Biodiversiteit, Mobiliteit en Gemeentelijke Organisatie. Ook beschrijven we hoe we dit gaan bereiken. In het voorjaar van 2020 stellen we vervolgens het Duurzaamheidsprogramma 2020-2023 op. Dit programma bevat projecten en acties om de korte termijn doelstellingen te halen. 

Laat u inspireren via duurzaam-nieuwkoop.nl

Bent u benieuwd hoe andere inwoners hun huis energiezuiniger hebben gemaakt? Of wilt u tips hoe u duurzamer kunt leven? Laat u inspireren op de website www.duurzaam-nieuwkoop.nl. Op deze site vindt u tips, praktische informatie en inspirerende voorbeeldverhalen van andere inwoners. Elke maatregel is er één - u doet toch ook mee?

Top