drs. J. A. Ingwersen (Antoinette)

Taken 

  • Economie (detailhandel/vakonderwijs/vraagkant werkgelegenheid)
  • Toerisme
  • Beheer openbare ruimte (incl. riolering & begraafplaatsen)
  • Energietransitie
  • Verkeer & mobiliteit
  • Dienstverlening & communicatie

Nevenfuncties

Partij

CDA

Top