drs. Antoinette Ingwersen

Samen met college en gemeenteraad wil ik bijdragen aan een sterk en leefbare gemeente. Daarbij vind ik het belangrijk om een zakelijke en persoonlijke benadering goed te combineren. Mijn verantwoordelijkheid ligt primair op de volgende portefeuilles:

 • Economie (detailhandel/vakonderwijs)
 • Greenport
 • FinanciĆ«n
 • Recreatie & Toerisme (incl. waterrecreatie)
 • Beheer openbare ruimte (incl. riolering & begraafplaatsen)
 • Wegenbeheer en vaarwegbeheer
 • Verkeer & mobiliteit (incl. Openbaar Vervoer)
 • Bodemdaling
 • Dierenwelzijn
 • Milieu (Omgevingsdienst West-Holland)
 • Dekkingsmiddelen en belastingen

Nevenfuncties

Functie Ambsthalve Bezoldigd/Onbezoldigd
Lid stuurgroep Stichting Greenport Aalsmeer Ja Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Ja Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Afvalwaterketen Ja Onbezoldigd

Partij

CDA

Top