drs. Antoinette Ingwersen

Taken 

 • Economie (detailhandel/vakonderwijs)
 • Greenport
 • FinanciĆ«n
 • Recreatie & Toerisme (incl. waterrecreatie)
 • Beheer openbare ruimte (incl. riolering & begraafplaatsen)
 • Wegenbeheer en vaarwegbeheer
 • Verkeer & mobiliteit (incl. Openbaar Vervoer)
 • Bodemdaling
 • Dierenwelzijn
 • Milieu (Omgevingsdienst West-Holland)
 • Dekkingsmiddelen en belastingen

Nevenfuncties

Functie Ambsthalve Bezoldigd/Onbezoldigd
Lid stuurgroep Stichting Greenport Aalsmeer Ja Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Ja Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Afvalwaterketen Ja Onbezoldigd

Partij

CDA

Top