drs. Antoinette Ingwersen

Samen met college en gemeenteraad wil ik bijdragen aan een sterke en leefbare gemeente. Daarbij vind ik het belangrijk om een zakelijke en persoonlijke benadering goed te combineren. Mijn verantwoordelijkheid ligt primair op de volgende portefeuilles:

  • Economie (detailhandel, vakonderwijs)
  • Greenport 
  • Recreatie & Toerisme (incl. waterrecreatie) 
  • Beheer openbare ruimte (incl. riolering & begraafplaatsen)
  • Wegenbeheer en vaarwegbeheer 
  • Verkeer & mobiliteit (incl Openbaar Vervoer)
  • Dierenwelzijn
  • Milieu (ODWH)  
  • FinanciĆ«n 
  • Dekkingsmiddelen en belastingen

Nevenfuncties

Functie Ambsthalve Bezoldigd/Onbezoldigd
Lid Stuurgroep Stichting Greenport Aalsmeer Ja Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Ja Onbezoldigd
Lid AB Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Ja Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Afvalwaterketen Ja Onbezoldigd
Lid Portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen Holland Rijnland Ja Onbezoldigd
Lid Portefeuillehoudersoverleg Economie, Leefomgeving en Mobiliteit Ja Onbezoldigd
Lid Bestuurlijk Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid Cyclus Ja Onbezoldigd
Bestuurslid van de Bestuurlijke tafel Vrijetijd, Water en Groen Ja Onbezoldigd
Lid Aandeelhoudersvergadering Cyclus Ja Onbezoldigd
Lid Aandeelhoudersvergadering OASEN Ja Onbezoldigd
Lid Aandeelhoudersvergadering BNG Ja Onbezoldigd

Partij

CDA

Top