Documenten waarmerken

Hebt u een verklaring nodig dat de kopie van een document er precies hetzelfde uitziet als het origineel? Bijvoorbeeld een kopie van een paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning? Vraag dan de gemeente om de kopie te waarmerken. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken >

Meenemen

  • Het originele document dat u wilt laten waarmerken: de gemeente maakt hiervan een kopie.
  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
  • Pinpas (voor uw en onze veiligheid, graag pinnen) of contant geld.

Kosten

Het waarmerken van een document kost € 6,63.

Diploma of getuigschrift

Wilt u een diploma of getuigschrift laten waarmerken? Of een kopie daarvan? Dat kan de gemeente niet voor u doen. Daarvoor kunt u terecht bij:

Top