Damstaete

Uitbreiding sociale huurwoningen

Om de doorstroming op de sociale woningmarkt te stimuleren, besloot de gemeenteraad op 21 april 2016 om extra sociale huurwoningen te bouwen in Langeraar (Damstaete), Nieuwveen (Teylerspark) en Ter Aar (Middelweg) en. De gemeenteraad heeft op 8 maart 2018 het bestemmingsplan Damstaete vastgesteld. Met dit bestemmingsplan is het mogelijk om 20 sociale huurwoningen te bouwen op deze locatie.

Woondiensten Aarwoude past voor deze twintig nieuwe sociale huurwoningen lokaal maatwerk toe. Dit betekent dat ze deze woningen met voorrang toewijzen aan huurders die een bestaande huurwoning van Woondiensten Aarwoude in de gemeente Nieuwkoop achterlaten. Deze energiezuinige, gasloze woningen bouwen zij als Nul-op-de meter (NOM) woningen. Dit zijn de eerste energie neutrale sociale huurwoningen in de gemeente Nieuwkoop. Heeft u interesse in deze woningen? Schrijf u dan in bij Huren in Holland Rijnland via de website www.hureninhollandrijnland.nl. De bouw start naar verwachting in september 2019 en de woningen worden rond de jaarwisseling 2019/2020 opgeleverd.

Voor de buitenruimte hebben we een concept inrichtingsplan opgesteld. In het inrichtingsplan staat onder andere beschreven hoe de woonstraat eruit komt te zien, waar de parkeerplaatsen komen te liggen, welke bomen en struiken er komen en waar een speelveld komt. 

Top