Damstaete

Uitbreiding sociale huurwoningen

Om de doorstroming op de sociale woningmarkt te stimuleren, besloot de gemeenteraad op 21 april 2016 om extra sociale huurwoningen te bouwen in Langeraar (Damstaete), Nieuwveen (Teylerspark) en Ter Aar (Middelweg) en. De gemeenteraad heeft op 8 maart 2018 het bestemmingsplan Damstaete vastgesteld. Met dit bestemmingsplan is het mogelijk om 20 sociale huurwoningen te bouwen op deze locatie.

Woondiensten Aarwoude heeft energie neutrale woningen, ook wel ‘Nul-op-de-meter’ (NOM) woningen gebouwd die levensloopbestendig zijn. Dit zijn de eerste energie neutrale sociale huurwoningen in de gemeente Nieuwkoop. Voor deze twintig nieuwe sociale huurwoningen is lokaal maatwerk toegepast. Dit betekent dat deze woningen met voorrang zijn toegewezen aan huurders die een bestaande huurwoning van Woondiensten Aarwoude in de gemeente Nieuwkoop achterlaten. Op 30 april 2020 zijn alle woningen opgeleverd en wethouder Guus Elkhuizen vertelt in een video hoe trots hij is op dit woningbouwproject.

Bent u ook op zoek naar een huurwoning in onze gemeente en staat u nog niet op de wachtlijst? Meld u dan aan via www.hureninhollandrijnland.nl.

Top