Damstaete

Uitbreiding sociale huurwoningen

Om de doorstroming op de sociale woningmarkt te stimuleren, besloot de gemeenteraad op 21 april 2016 om extra sociale huurwoningen te bouwen in Ter Aar (Middelweg), Nieuwveen (Teylerspark) en Langeraar (Damstaete). In Damstaete staan 20 huurwoningen gepland. In juni 2016 is het stedenbouwkundig plan voor dit project vastgesteld. Vervolgens is de bestemmingsplanprocedure opgestart. Met het bestemmingsplan kunnen de woningen ook echt gebouwd worden.  Het plan is in ontwerp klaar en te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op het plan hebben we reacties (zienswijzen) ontvangen. De bestemmingsplanprocedure is daarom nog niet afgerond.  

Ook is inmiddels een concept inrichtingsplan opgesteld.  In het inrichtingsplan staat beschreven hoe de woonstraat eruit komt te zien, waar de parkeerplaatsen komen te liggen, welke bomen en struiken er worden geplant en waar een speelveld komt.

Top