Dagbesteding en begeleiding in de buurt

Het samenwerkingsverband ‘Tom in de buurt’  organiseert dagbesteding en begeleiding voor volwassenen. Tom in de buurt bestaat uit acht organisaties, namelijk Kwadraad, Participe, Gemiva-SVG groep, Kwintes, ActiVite, WIJdezorg, Ipse de Bruggen en De Binnenvest.

De naam ‘Tom’ staat voor ‘Talent, Ondersteunen en Meedoen’. Tom in de buurt helpt inwoners met en zonder een beperking om hun talent in te zetten. Niet kijken naar wat niet kan, maar kijken naar wat wél kan. Vervolgens zorgen ze voor passende ondersteuning. Soms is dat speciale zorg en begeleiding, andere keren een duwtje in de rug. Het uiteindelijke doel is, dat iedereen op zijn eigen manier mee kan doen in de samenleving. ‘Tom in de buurt’ organiseert activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Deze activiteiten zijn er voor alle inwoners. Een actueel overzicht van deze activiteiten vindt u in de activiteitenagenda op www.tomindebuurt.nl

Wilt u meer weten over Tom in de buurt? Neemt u dan contact op met Tom in de buurt via telefoonnummer 088 - 900 4567 of www.tomindebuurt.nl.

Top