College van B&W

Samenstelling college

Samenstelling college

Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente en bestaat uit burgemeester en wethouders.

Vergaderstukken college

Vergaderstukken college

Het college vergadert wekelijks.

Top