Centrumlocatie Nieuwveen

Woningstichting Nieuwkoop bouwt sociale huurwoningen

Voor het centrum van Nieuwveen ontwikkelen we een nieuw plan voor huurwoningen, bedoeld voor starters en senioren. Dat doen we samen met de Woningstichting Nieuwkoop (WSN), inwoners en andere belangstellenden. Tijdens de eerste bijeenkomst op 10 december hebben we toegelicht wat er de komende maanden gaat gebeuren. Vervolgens zijn we 21 januari met elkaar we aan de slag gegaan met het thema ‘sfeer en beleving’. Beide informatie avonden zijn goed bezocht en er is een hoop informatie ingezameld. Deze informatie verwerken we waar mogelijk in de planvorming. Op deze manier realiseren we een bouwplan dat past binnen het landelijke karakter van het dorp. WSN bouwt de huurwoningen en de gemeente richt straks de openbare ruimte in.

Bijeenkomst

Vanwege het coronavirus hebben we de afgelopen periode geen bijeenkomsten kunnen organiseren, maar we hopen in september de draad weer op te kunnen pakken. Tijdens de eerst volgende bijeenkomst presenteren wij de uitkomst van eerdere bijeenkomsten in een plan en gaan we dieper in op de thema’s ‘architectuur en vormgeving’. Vooruitlopend op de ontwikkelingen willen wij u ook de mogelijkheid geven om digitaal uw wensen, mening of ideeën met ons te delen.

Gaat uw voorkeur uit naar een digitale of fysieke bijeenkomst? Laat het ons weten en vul het formulier in. In de nieuwsbrief van juli 2020 (zie downloads) is meer uitleg over deze bijeenkomst te vinden.

Top