Centrumlocatie Nieuwveen

Woningstichting Nieuwkoop bouwt sociale huurwoningen

Voor het centrum van Nieuwveen ontwikkelen we een nieuw plan voor huurwoningen. Dit plan maakt sociale woningbouw voor starters en senioren mogelijk. Woningstichting Nieuwkoop (WSN) is hierin initiatiefnemer. De gemeente Nieuwkoop ondersteunt hierbij in het participatietraject. Het plan ontwikkelen we samen met inwoners (jong en oud) en andere belangstellenden. Tijdens de eerste bijeenkomst op 10 december hebben we toegelicht wat er de komende maanden gaat gebeuren. Tijdens de tweede informatiebijeenkomst op 21 januari zijn we aan de slag gegaan met het thema ‘sfeer en beleving’.

De inbreng van de informatieavonden verwerken we waar mogelijk in de planvorming. Op deze manier realiseren we een bouwplan dat past binnen het landelijke karakter van het dorp. WSN bouwt de huurwoningen en de gemeente richt straks de openbare ruimte in. Hierover neemt de gemeenteraad op korte termijn een besluit.  

Vervolgtraject GEANNULEERD

Wegens het Coronavirus is besloten deze bijeenkomst te annuleren en wordt verplaatst naar mei (datum nog nader te bepalen).

Wilt u ook meepraten over de centrumlocatie Nieuwveen? Kom dan naar de derde informatieavond op 24 maart 2020.  Tijdens deze bijeenkomst presenteren we de uitkomst van de eerdere bijeenkomsten in een concreter plan en bespreken we het thema ‘vormgeving en architectuur’. Dit doen we aan de hand van een aantal mogelijke voorbeelden. U kunt uw voorkeur kunt uitspreken over diverse architectuurstijlen.

De inbreng en reacties verwerken we waar mogelijk in het stedenbouwkundig plan dat we in mei zullen presenteren.

Heeft u interesse in deze woningen? Schrijf u dan in bij Huren in Holland Rijnland.

Top