Centrumlocatie Nieuwveen

Woningstichting Nieuwkoop (WSN) ontwikkelt samen met de Gemeente Nieuwkoop het terrein aan de A.H. Kooistrastraat in het centrum van Nieuwveen, de ‘Centrumlocatie Nieuwveen’. Op deze locatie komen ongeveer 40 tot 50 sociale huurappartementen voor één- en tweepersoons huishoudens, bedoeld voor senioren en starters. 

In drie participatiebijeenkomsten is veel informatie opgehaald. Deze reacties en inbreng zijn, waar mogelijk, verwerkt in het stedenbouwkundig plan. Tijdens de eerste bijeenkomst op 10 december 2019 hebben we toegelicht wat er de komende maanden gaat gebeuren. Vervolgens zijn we 21 januari 2020 met elkaar we aan de slag gegaan met het thema ‘sfeer en beleving’.

Tijdens de derde bijeenkomst hebben we gekeken naar de resultaten van eerdere bijeenkomsten: een vlekkenplan van de locatie van de woningen en de inrichtingsschets van de openbare ruimte. Vervolgens was het thema ‘architectuur en vormgeving’ aan de beurt. Aan de hand van een aantal  voorbeelden kon men een voorkeur uitspreken over diverse architectuurstijlen. 

Vervolg

Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan zijn met uitgebreide participatie tot stand gekomen. De participatiebijeenkomsten waren steeds druk bezocht, waarbij inwoners met grote betrokkenheid en enthousiasme een constructieve en opbouwende inbreng hebben geleverd. Zo is er toegewerkt naar een afgewogen en breed gedragen resultaat. Dat resultaat is vervolgens vastgelegd in het stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan hebben we samen met WSN op 23 februari 2021 gepresenteerd aan belangstellenden. Deze presentatie is hieronder te vinden.  WSN bouwt de huurwoningen dat past binnen het landelijke karakter van het dorp en de gemeente richt straks de openbare ruimte in.

Top