Bouwen en verbouwen

Projecten

Projecten

Informatie over de nieuwbouwprojecten in onze gemeente.

Slopen

Slopen

Als u een gebouw of een deel daarvan wilt slopen, dan kunt u meestal volstaan met een sloopmelding. In sommige gevallen heeft u een sloopvergunning nodig.

Monumenten

Monumenten

Om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties nog kunnen genieten van al dat prachtige erfgoed, mogen gebouwen of objecten die zijn aangewezen als monument niet zomaar verbouwd of gesloopt worden.

Kappen van bomen

Kappen van bomen

Wilt u een boom gaan kappen? Dan heeft u in sommige gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Beschermwaardige boom

Beschermwaardige boom

Heeft u een bijzondere boom in uw omgeving staan? Laat het ons weten en meldt de boom aan.

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Containers of andere objecten plaatsen op de openbare weg

Containers of andere objecten plaatsen op de openbare weg

Plaatst u een container of ander object op de openbare weg bijvoorbeeld voor het afvoeren van bouwafval, opslag van inventaris of het plaatsen van een dakkapel? Dan heeft u een vergunning nodig.

Inzien bouwdossier

Inzien bouwdossier

U kunt een afspraak maken voor het inzien van een bouwdossier, tekeningen of een omgevingsvergunning.

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. Is er volgens u sprake van een fout of onvolledigheid, dan kunt u dit melden.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat precies waarvoor de grond gebruikt mag worden.

Start- en gereedmelding

Start- en gereedmelding

Bij een bouw of verbouw moet u melden wanneer werkzaamheden beginnen en wanneer het werk klaar is.

Huisnummering

Huisnummering

Als u een nieuw huisnummer nodig heeft door bijvoorbeeld het bouwen of splitsen van een woning vraagt u een nummer aan.

Elektriciteit & water nieuwbouwwoning aanvragen

Elektriciteit & water nieuwbouwwoning aanvragen

Wanneer u gaat bouwen op een perceel wat nog geen adres heeft, kunt u al wel aansluitingen aanvragen voor elektriciteit, gas, warmte, water en internet.

Top