B.M.J. Wolters (Bernadette)

In Nieuwkoop werken we aan een inclusieve samenleving. Dat betekent dat er voor iedereen plek is en dat we er hard aan werken dat iedereen mee kan doen en zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen sociale omgeving kan blijven wonen met goede hulp en zorg. Een gemeente waarin we het met elkaar doen. Gemeente, organisaties, inwoners/vrijwilligers. We stimuleren dat mensen meedenken, zoals bijvoorbeeld in de dorpsraden. We werken samen aan het leven van vandaag, morgen én de toekomst van Nieuwkoop. Daarvoor is inzet voor goed onderwijs en zorg en opvang voor onze jeugd, investeren in de toekomst. In al ons beleid en handelen is duurzaamheid een belangrijke voorwaarde. 

Portefeuille 

 • Wmo
 • Jeugd
 • Participatiewet/werk & inkomen
 • Statushouders
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs/-huisvesting
 • Volwassenenonderwijs
 • Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk
 • Regie participatie/dorpskernen
 • Duurzaamheid & afvalstoffen (excl. energietransitie)

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Toezicht van Kind&Co in Houten (bezoldigd) (privé)
 • Lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het RDOG
 • Lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland
 • Lid Bestuurlijk Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid Cyclus

Partij

Natuurlijk Nieuwkoop

Social media

Top