Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Hier vindt u de raadsleden, nieuws, agenda en vergaderstukken, beluister de raadsvergadering, brieven, besluiten, veelgestelde vragen, inspreken en contact met de gemeenteraad.

Financiën

Financiën

De begroting geeft informatie over de plannen van het college en de raad. In de nota's en jaarverslagen wordt verantwoording afgelegd.

Werken bij de gemeente

Werken bij de gemeente

Informatie over het werken bij de gemeente Nieuwkoop.

Klachten, dwangsom, bezwaar en beroep

Klachten, dwangsom, bezwaar en beroep

Indienen van een klacht, een bezwaar- en beroepschrift of een dwangsomverzoek bij het overschrijden van beslistermijn.

College van B&W

College van B&W

Samenstelling college, vergaderstukken en declaratie college.

Inkoop en aanbesteden

Inkoop en aanbesteden

De kaders en spelregels voor het inkopen van leveringen, diensten en producten door de gemeente.

Verordeningen en beleidsregels

Verordeningen en beleidsregels

De verordeningen, nadere regels en beleidsregels bevatten regelgeving over gemeentelijke aangelegenheden.

Facturen

Facturen

Vanaf 19 april 2019 stapt de gemeente Nieuwkoop over op e-factureren. E-factureren is het digitaal versturen en automatisch verwerken van facturen.

Verkiezingen

Verkiezingen

Informatie over verkiezingen en referenda.

Onderscheidingen

Onderscheidingen

U kunt iemand voordragen voor een koninklijke of gemeentelijke onderscheiding.

Wet openbaarheid van bestuur

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (WOB) regelt uw recht op informatie van de overheid.

Privacy / AVG

Privacy / AVG

In de huidige digitale wereld met veel dataverkeer is de bescherming van privacygegevens erg belangrijk.

Top