Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat precies waarvoor de grond in een bepaald gebied gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er gebouwd mag worden en zo ja hoe hoog, maar ook welke functie er mag komen (huizen, winkels, een bedrijf, wegen of groen). Deze plannen zorgen ervoor dat een goed woon- en werkklimaat wordt behouden. De regels in het bestemmingsplan zijn bindend voor iedereen, dus voor bewoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Nieuwkoop. De digitale bestemmingsplannen van de gemeente Nieuwkoop kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Kunt u het benodigde bestemmingsplan niet vinden? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 0172.

Bestemmingsplannen waar u op kunt reageren>

Ontwerpbestemmingsplan Voorwegzone Noorden 

Ontwerpwijzigingsplan Stationsweg 15-17 Zevenhoven 

Ontwerpbestemmingsplan Ter Aar Vernieuwd Verbonden

Ontwerp bestemmingsplan ‘Schilkerweg 6, Ter Aar’

1e herziening Kern Nieuwkoop

1e herziening Langeraar & Papenveer

Bestemmingsplannen in procedure

Ontwerp-bestemmingsplan-kern-nieuwveen-zevenhoven-noordeinde

1e herziening Ter Aar & Bovenland – ontwerp heeft ter inzage gelegen tot en met 11 februari 2016

1e herziening Noorden, Woerdense Verlaat & Vrouwenakker – ontwerp heeft ter inzage gelegen tot en met 11 februari 2016

1e herziening Zuidhoek – ontwerp heeft ter inzage gelegen tot en met 11 februari 2016

Actualisatie Landelijk Gebied Nieuwkoop – ontwerp heeft ter inzage gelegen tot en met 15 februari 2016

Actualisatie Kern Nieuwveen, Zevenhoven & Noordeinde – voorontwerp heeft ter inzage gelegen tot en met 14 januari 2016

Ontwerp bestemmingsplan Land van Koppen 

Vastgestelde bestemmingsplannen

Glastuinbouw (gewijzigd vastgesteld)

Langeraar: Sport en Recreatiezone

Langeraar: Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar (gewijzigd vastgesteld) 

Langeraar en Papenveer (gewijzigd vastgesteld)

Langeraar en Papenveer, partiële herziening Langeraarseweg 160A (vastgesteld)

Liemeer: Jonge Zevenhovenseweg 3 te Zevenhoven (gewijzigd vastgesteld)

Nieuwkoop: Dorpsstraat 75 (De Hollandsche Leeuw)

Nieuwkoop: Hollandsekade 1B / Noordenseweg 50A (vastgesteld)

Nieuwkoop: Kern Nieuwkoop (gewijzigd vastgesteld)

Nieuwkoop: Meijepark (gewijzigd vastgesteld)

Nieuwkoop: Voorhaakdijk 2 / Milandweg 72 Woerdense Verlaat (vastgesteld)

Nieuwkoop: Zuidhoek (vastgesteld)

Nieuwveen: De Verwondering (vastgesteld)

Nieuwveen: Futura Nieuwveen (vastgesteld wijzigingsplan)

Nieuwveen: Schoterhoek II (vastgesteld)

Noorden: Simon van Capelweg 4a te Noorden (wijzigingsplan)

Noorden: Simon van Capelweg 78 en 80, Noorden (vastgesteld bestemmingsplan)

Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker (gewijzigd vastgesteld)

Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, partiële herziening Simon van Capelweg 52-54 (vastgesteld)

Ter Aar: Ter Aar West (vastgesteld)

Ter Aar: Aardam - Westkanaalweg 99-100

Ter Aar: Ter Aar en Bovenland (vastgesteld)

Ter Aar: Oostkanaalweg 49b (vastgesteld)

Oudere bestemmingsplannen vindt u in het webarchief >

Ontheffing of herziening bestemmingsplan

Er is een omgevingsvergunning voor ruimtelijke ordening nodig voor een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeente kan dan besluiten af te wijken van het bestemmingsplan of het bestemmingsplan te herzien waardoor u uw plan toch kunt realiseren. Wij raden u aan om in dit geval vooraf contact op te nemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Grondbedrijf over de mogelijke haalbaarheid van de plannen. Bij het doen van een formeel verzoek zijn wij genoodzaakt om leges in rekening te brengen.

Vooroverleg bestemmingsplan

Weten of uw bouwplan binnen het bestemmingsplan past?

  1. Raadpleeg het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl.
  2. Blijft het onduidelijk maak dan een afspraak met de gemeente. Bijvoorbeeld als in het gebied waar u gaat (ver)bouwen een voorbereidingsbesluit van kracht is. Het is niet altijd mogelijk direct uitsluitsel te gegeven over uw bouwplan. Een vooroverleg bestemmingsplan kan nodig zijn. U ontvangt dan een advies over uw bouwplan.


Afspraak maken >

Handige links

Top