Bernadette Wolters

In Nieuwkoop werken we aan een inclusieve samenleving. Dat betekent dat er voor iedereen plek is en dat we er hard aan werken dat iedereen mee kan doen en zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen sociale omgeving kan blijven wonen met goede hulp en zorg. Een gemeente waarin we het met elkaar doen. Gemeente, organisaties, inwoners/vrijwilligers. We stimuleren dat mensen meedenken, zoals bijvoorbeeld in de dorpsraden. We werken samen aan het leven van vandaag, morgen én de toekomst van Nieuwkoop. Daarvoor is inzet voor goed onderwijs en zorg en opvang voor onze jeugd, investeren in de toekomst. In al ons beleid en handelen is duurzaamheid een belangrijke voorwaarde. 

Portefeuille 

 • Wmo
 • Jeugd
 • Participatiewet/werk & inkomen
 • Statushouders
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs/-huisvesting
 • Volwassenenonderwijs
 • Bibliotheek
 • Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk
 • Afvalstoffen 
 • Regie participatie/dorpskernen
 • Duurzaamheid
 • Dienstverlening & Communicatie

Nevenfuncties

Functie Ambtshalve Bezoldigd/ Onbezoldigd Toelichting

Lid van de Raad van Toezicht van Kind&Co in Houten 

Privé  Bezoldigd
Lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het RDOG Ja Onbezoldigd
Lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland Ja Onbezoldigd
Lid Bestuurlijk Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid Cyclus Ja Onbezoldigd

Partij

Natuurlijk Nieuwkoop

Social media

Top