Basisregistratie Adressen en Gebouwen

De Basisregistratie (BAG) bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Is er volgens u sprake van een fout of onvolledigheid, dan kunt u dit melden.

De Basisregistratie (BAG) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. Alle gemeenten stellen gegevens over adressen en gebouwen centraal beschikbaar via de Landelijke Voorziening BAG (LV BAG). Het Kadaster beheert de LV BAG en stelt de gegevens beschikbaar aan de diverse afnemers. Organisaties met een publieke taak, zoals ministeries, waterschappen, politiekorpsen en veiligheidsregio's zijn verplicht de authentieke gegevens uit de registraties te gebruiken.

Gegevens in de Basisregistratie (BAG) zijn van hoge kwaliteit. Afnemers kunnen deze zonder nader onderzoek gebruiken. Desondanks is het mogelijk dat een geregistreerd gegeven niet overeenkomt met de werkelijkheid. Is er volgens u sprake van een fout of onvolledigheid? Dan bent u als bestuursorgaan verplicht een terugmelding te doen. Maar ook private organisaties en particulieren kunnen mogelijke fouten in de registratie doorgeven. Het melden van mogelijke fouten draagt bij aan een nóg hogere kwaliteit van de BAG-registratie. Wij stellen het op prijs dat iedereen die een mogelijke fout in de BAG-registratie tegenkomt, dit meldt.

Dit kan via de website van het kadaster.

Top