Ashram college

Het Ashram College is een eigentijdse school voor vmbo, havo, atheneum en gymnasium met een vestiging in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. In Nieuwkoop heeft het Ashram College een locatie voor vmbo en onderbouw havo. Op de locatie van het voormalige gemeentehuis in Nieuwkoop wordt momenteel een nieuw, modern schoolgebouw gebouwd. Dit gebouw sluit aan op de onderwijsvisie van het Ashram College en de (toekomstige) eisen die worden gesteld aan middelbaar onderwijs. Het nieuwe schoolgebouw wordt in februari 2020 in gebruik genomen.

Actuele informatie over dit project vindt u op www.ashram.nl/nieuwbouw. Wilt u de nieuwsbrief over de ontwikkelingen ontvangen, dan kunt u een mail sturen met uw gegevens naar info@nieuwkoop.nl o.v.v. nieuwbouw Ashram. De nieuwsbrief verschijnt een paar keer per jaar.

Te downloaden:

Top