Afvalcontainers

U kunt een nieuwe container voor huisvuil, gft of papier aanvragen wanneer deze is beschadigd of verdwenen. Ook kunt u een extra container aanvragen.

Container: verdwenen of beschadigd?

De containers zijn eigendom van de gemeente. Elk woonadres krijgt een container in bruikleen. Is uw container vermist of beschadigd geef dan online aan ons door om welke container het gaat. U kunt uw kleine GFT container 140 l. (gratis) omruilen voor een grote GFT container 240 l. Gebruik hiervoor ook onderstaande button. De container wordt door ons omgeruild.

Melding doorgeven van verdwenen of beschadigde container >

Extra container

U kunt ook een extra container aanvragen voor uw huishouden. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Extra container aanvragen met uw DigiD >

Na ontvangst van uw aanvraag leveren wij de extra container bij u af. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven. Gaat u verhuizen of wilt u de extra containers om een andere reden niet meer, meld dit dan bij ons via 14 0172. De extra container(s) worden dan opgehaald en de kosten voor de extra container worden naar rato verminderd.

Container voor nieuwbouwwoning

Gaat u in een nieuw gebouwd huis wonen? Dan krijgt u een standaard basisset bestaande uit één grijze container voor restafval (240L) en één groene container voor GFT afval (140L). De gemeente bezorgt na de gereedmelding van de nieuwe woning uw containerset.

Top