Zevenhoven Bodemsanering en herplanting

Medio augustus starten de werkzaamheden voor de bouw van een twee/kap woning op de Dorpsstraat 109 te Zevenhoven.

Voorafgaand aan deze bouwwerkzaamheden wordt een bodemsanering uitgevoerd. Deze saneringswerkzaamheden starten op 10 juli 2019. Gelijktijdig worden de kastanjebomen op het bouwperceel gekapt. Voor deze bomenkap is eerder een omgevingsvergunning verleend. (W2014-0018). Als compenserende maatregel voor deze bomen worden er nieuwe bomen geplant op de locaties S.v. Drielstraat en Kousweg in Zevenhoven. Deze herplanting vindt plaats in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020.

Top