Werkzaamheden rioolgemaal en rioolzuivering Langeraar

Dit item is verlopen op 31-03-2016.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland voert werkzaamheden uit aan het rioolgemaal en de rioolzuivering bij het Achtmorgenpad in Langeraar.

Werkzaamheden rioolgemaal en rioolzuivering

De werkzaamheden zijn  begin juli gestart en duren naar verwachting tot maart 2016. Aannemer GMB Civiel B.V. voert de werkzaamheden voor Rijnland uit. Het rioolgemaal wordt gesloopt en vervolgens opnieuw gebouwd. Tijdens de werkzaamheden aan het rioolgemaal wordt het rioolwater met een tijdelijke pompinstallatie naar de rioolzuivering gepompt. Als deze werkzaamheden zijn afgerond gaat GMB Civiel B.V. in opdracht van Rijnland de rioolzuivering opheffen en slopen. Er is beperkte verkeershinder tijdens de werkzaamheden en enige (geluids)overlast.

Aanleg Persleiding

Gelijktijdig met de bouw van het gemaal wordt een persleiding aangelegd die begint bij het nieuwe gemaal en eindigt in Alphen aan den Rijn. Deze leiding is ongeveer 5,3km lang en wordt grotendeels aangelegd door middel van een gestuurde boring. Dit betekent dat de leiding boven de grond wordt uitgelegd en vervolgens met een boorkop langzaam de grond in wordt getrokken. Bij een gestuurde boring is het niet nodig om een sleuf te graven over de gehele lengte van de leiding. Op de plekken waar de gestuurde boringen de grond in- en uittreden wordt een opstelplaats ingericht, hier wordt wel gegraven. Dit is op diverse plekken buiten de bebouwde kom langs de Langeraarseweg en de N446. Tijdens deze werkzaamheden is er sprake van verkeershinder ter hoogte van de opstelplaatsen. Fietsers worden om de opstelplaatsen heengeleid.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met aannemer GMB Civiel B.V. via 088 88 54 100.

Top