Werkzaamheden omgeving Schoterpark Nieuwveen

Dit item is verlopen op 29-02-2016.

De gemeente Nieuwkoop vernieuwt de openbare ruimte in de omgeving van het Schoterpark in Nieuwveen.

De wegen, trottoirs, parkeerplaatsen en een deel van het groen wordt gerenoveerd. Het gaat om de volgende straten: Schoterveld, Schoterpark, Conradpark, Ambroziolaan en Bruningsstraat. Aannemer Rietveld voert de werkzaamheden uit en is op 22 juni gestart.

Op 15 juni 2015 heeft Rietveld een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is er nog een aantal waardevolle suggesties aangedragen. Het ontwerp is op een aantal details hierop aangepast.

  • ontbrekende uitritten zijn toegevoegd;
  • er komt een extra drempelplateau kruising Schoterpark/Bruningsstraat
  • de vormgeving van de bocht Bruningsstraat wordt tijdens uitvoering nader bekeken;
  • gele markering toegang garages naast Ambroziolaan 11 is toegevoegd;
  • diverse uitritten worden beter geaccentueerd door rode bestrating voor de uitrit aan te leggen;

Het definitieve plan kunt u hieronder downloaden. De planning en de voortgang van de werkzaamheden kunt u vinden op de website van de aannemer.

Na uitvoering is de gemeente voornemens in een aantal straten éénrichtingsverkeer in te stellen. Dit is op het plan weergegeven. Over het algemeen zijn de reacties hierop positief. Wel  zijn er diverse aanvullende vragen over gesteld zoals:

eenrichtingsverkeer Schoterpark (noodzaak en gekozen rijrichting)

optie instellen eenrichtingsverkeer Molenlaan (vanaf WP Speelmanweg ri. Schoterveld)

Bewoners van Schoterveld gaven de waardevolle tip het eenrichtingsverkeer in het Noordelijk deel van Schoterveld om te draaien. Dit is direct aangepast in het plan.

Uitbreiding parkeerplaatsen Meeuwenveld

Bewoners van Schoterveld hebben aangegeven dat er een hoge parkeerdruk in Schoterveld is. In het ontwerp was een concept uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen opgenomen op het basketbalveldje Meeuwenveld (naast Lijsterlaan 74). Uit een enquête is gebleken dat de aanleg van deze parkeerplaatsen niet wenselijk is. De situatie blijft daarmee ongewijzigd. Bewoners van het Schoterveld kunnen wel gebruik maken van de openbaar toegankelijke parkeerplaats bij Nicolaas Boys.

Afval

Het uitvoeren van de werkzaamheden bemoeilijkt de inzameling van afval. Wij hopen op uw begrip hiervoor. In de eerste fase informeert de gemeente direct aanwonenden over de afvalinzameling. In de volgende fases zal dit in de bewonersbrief van de aannemer worden opgenomen. De basis van de afspraken zal zijn dat de containers op de inzamel dag aan het begin of het eind van een werkvak worden aangeleverd.

Top