Werkzaamheden omgeving Bornstraat Ter Aar

Dit item is verlopen op 30-11-2015.

De 44 woningen in de omgeving van de Bornstraat in Ter Aar zijn inmiddels voltooid en opgeleverd. Dit is voor de gemeente het moment om de openbare ruimte in dit gebied opnieuw in te richten en woonrijp te maken. De wegen, parkeerplaatsen, riolering en het groen worden aangelegd of vernieuwd.

Aannemer Hazebroek & Tamerus voert de werkzaamheden uit en is 7 april gestart. We streven ernaar om de werkzaamheden in het najaar af te ronden.

Omleidingsroutes

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de Bornstraat, Vierambachtstraat (gedeeltelijk), Weerenstraat, Van Damstraat en Stouthandelstraat. Om de bereikbaarheid van het gebied te garanderen en de overlast te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De afsluiting en omleidingsroute is ter plekke met borden aangegeven. Bewoners worden per brief geïnformeerd.

Informatiebijeenkomst

26 maart 2015 presenteerde de aannemer de plannen tijdens een succesvolle bewonersavond. Inwoners van de Bornstraat en de omliggende straten kwamen langs met vragen over de werkzaamheden, de planning en de uitvoering. Medewerkers van Hazebroek & Tamerus en de gemeente Nieuwkoop waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Definitief ontwerp

Tijdens een succesvolle informatieavond in juni 2014 konden de bewoners van de Bornstraat en de omliggende straten het voorlopig ontwerp bekijken. Aan de hand van de reacties zijn de plannen op een groot aantal punten aangepast. Het definitief ontwerp is daarna vastgesteld en kunt u hieronder downloaden.

Top