Werkzaamheden Noordse Dorpsweg in voorbereiding

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

De Noordse Dorpsweg is aan een opknapbeurt toe. Het waterschap gaat werkzaamheden uitvoeren aan de dijk en de gemeente aan het wegdek. Deze werkzaamheden worden tegelijkertijd uitgevoerd. De dijk is afgekeurd op hoogte en moet versterkt worden. Het wegdek van de Noordse Dorpsweg wordt vernieuwd.

Voorlopig ontwerp

Tijdens de informatiebijeenkomst op 21 april werd het voorlopig ontwerp van de Noordse Dorpsweg gepresenteerd. Hieronder vindt u het voorlopig ontwerp van de weg en het groen. Ook kunt u een lijst met veelgestelde vragen downloaden.

Waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) legt Ontwerp-dijkverbeteringsplan ter inzage

In het ontwerp-dijkverbeteringsplan Noordse Dorpsweg wordt naast dijkveiligheid ook rekening gehouden met onder andere het landschap, de natuur en belangen van omwonenden. Vanaf donderdag 21 juli 2016 tot en met woensdag 31 augustus 2016 lag het plan ter inzage. Tijdens deze periode konden belanghebbenden een zienswijze op het plan indienen bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht .

Bekijk het ontwerp-dijkverbeteringsplan via http://www.agv.nl/noordsedorpsweg.

Top