Werkzaamheden Langeraarse Plassen

Dit item is verlopen op 01-04-2018.

De werkzaamheden op de Langeraarse Plassen zijn stilgelegd i.v.m. de verwachte vorst.

Firma ‘De Heer land en water’ voert de komende maanden in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland werkzaamheden uit op de Langeraarse Plassen. Ze onderhouden de oevers en leggen een aantal (natuur)eilanden aan. Voor de werkzaamheden gebruiken ze varend werkmateriaal, zoals graafmachines op pontons. Vragen? Dan kunt u terecht bij het Hoogheemraadschap

Top