Werkzaamheden kabels en leidingen (29-08-2019)

Er liggen veel kabels en leidingen in de bodem. Bijvoorbeeld voor elektriciteit, gas, water en data. Deze kabels- en leidingen zijn geen eigendom van de gemeente maar van nuts- en telecombedrijven.

De gemeente verleent wel toestemming als deze bedrijven aan het werk willen of nieuwe kabels en leidingen aanleggen. Heeft u problemen met een van deze kabels en leidingen? Neem dan contact op met uw energie/waterleverancier of telecomaanbieder. De riolering is wel eigendom van de gemeente. Op verschillende plaatsen in de gemeente wordt aan de kabels en leidingen gewerkt:

Werkzaamheden Beethovenlaan Nieuwkoop

Vanaf januari 2020 voert aannemer Visser & Smit Hanab namens Liander werkzaamheden uit aan de elektriciteitskabels in de Beethovenlaan in Nieuwkoop. De werkzaamheden zijn eerder stilgelegd in verband met grondonderzoek. Het onderzoek is afgerond en er zijn geen verontreinigingen aanwezig. Op 2 maart zijn de werkzaamheden hervat. Gelijktijdig met deze werkzaamheden wordt er ook gewerkt aan de gasleiding.

Werkzaamheden De Olm Nieuwkoop

Liander gaat het elektriciteitsnet verbeteren op bedrijventerrein ‘De Olm’ in Nieuwkoop. De elektriciteitskabels worden vervangen en verouderde kabels worden verwijderd, zodat er minder kans op storingen bestaat. De werkzaamheden starten begin maart en duren naar verwachting tot eind oktober.

Werkzaamheden Glasdraad

In 2019 is de eerste schop in de grond gegaan voor de aanleg van het glasvezelnetwerk van GlasDraad Groene Hart. De glasvezelpartij sloot vorig jaar een succesvolle vraagbundeling af in de buitengebieden van onder andere  gemeente Nieuwkoop. Aannemer Spitters legt in opdracht van GlasDraad het glasvezelnetwerk aan. Via https://groenehart.glasdraad.nl/ vindt u informatie over de aanleg en planning.

Top