Werkzaamheden kabels en leidingen (05-11-2020)

Er liggen veel kabels en leidingen in de bodem. Bijvoorbeeld voor elektriciteit, gas, water en data. Met uitzondering van de riolering zijn deze kabels- en leidingen geen eigendom van de gemeente maar van nuts- en telecombedrijven. 

De gemeente verleent wel toestemming als deze bedrijven aan het werk willen of nieuwe kabels en leidingen aanleggen. Heeft u problemen met één van deze kabels en/of leidingen? Neem dan contact op met uw energie/waterleverancier of telecomaanbieder.  

De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van duurzame energie zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet. Om aan de toenemende elektriciteitsvraag te voldoen, breidt Liander het elektriciteitsnet uit. Dit betekent dat er op verschillende plekken gewerkt wordt aan het elektriciteitsnet.

Jonge Zevenhovenseweg in Zevenhoven

Van 10 mei 2021 tot en met 11 juni 2021 worden er kabels en leidingen verlegd. Op de Jonge Zevenhovenseweg (tussen de Kousweg en de Hogedijk) is er verkeershinder en is de helft van de rijbaan afgezet.

Kern Langeraar

Aannemers Voskuilen en Visser en Smit Hanab voeren in opdracht van Liander diverse werkzaamheden uit. Zo wordt er een transformatorstation in de M.Robertszstraat geplaatst en worden op verschillende plekken kabels aangelegd en verwijderd. Ook gaat Oasen aan de slag met de waterleiding. Er wordt vooral in het voetpad gewerkt, er is enige verkeershinder maar er zijn geen afsluitingen.

Werkzaamheden Nieuwveens Jaagpad

Visser & Smit Hanab voert in opdracht van Liander werkzaamheden uit aan het elektriciteitsnet langs het Nieuwveens Jaagpad. De weg is niet afgesloten, verkeer wordt om en om langs de werkzaamheden geleid. De werkzaamheden duren nog tot en met februari 2022.

Werkzaamheden Zevenhoven

De firma Liander heeft op de parkeerplaats tussen Plantsoen en de Heemraadstraat een nieuwe transformatorstation gebouwd. De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van duurzame energie zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet. Daarom worden er in de omgeving van de Hertog Albrechtstraat op diverse plekken stroomkabels vervangen en nieuwe aangelegd. De werkzaamheden duren tot eind augustus 2021.

Werkzaamheden Noordse Dorpsweg in Noorden

Van 6 april 2021 tot en met 11 juni 2021 is de Noordse Dorpsweg in Noorden afgesloten voor doorgaand verkeer. Aannemer Visser & Smit Hanab voert in opdracht van Liander werkzaamheden uit aan het elektriciteitsnet.

De Olm in Nieuwkoop

Liander gaat het elektriciteitsnet verbeteren op bedrijventerrein ‘De Olm’ in Nieuwkoop. De elektriciteitskabels worden vervangen en verouderde kabels worden verwijderd, zodat er minder kans op storingen bestaat. De werkzaamheden zijn in december gestart en duren naar verwachting tot mei 2021.

Omgeving De Zudde in Nieuwkoop

In de omgeving van speelplek De Zudde en de Meeuwenlaan vervangt Voskuilen in opdracht van Liander elektriciteitskabels. Er wordt vooral in het voetpad gewerkt, er is enige verkeershinder maar er zijn geen afsluitingen. De werkzaamheden duren tot en met november 2021.

Dorpsstraat Nieuwkoop

De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van duurzame energie zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet. Aan het Vijverhofpad wordt het transformatorstation vervangen en langs de Dorpsstraat vervangt Visser en Smit Hanab in opdracht van Liander het bestaande laagspanningsnet. De werkzaamheden zijn in april gestart en duren naar verwachting tot eind september. Er wordt gewerkt op de Dorpsstraat tussen De Hoefslag en De Kolfbaan.

Eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat

Er wordt vooral in het voetpad gewerkt, er is enige verkeershinder maar de Dorpsstraat is niet afgesloten. Van 3 mei 2021 tot en met 11 juni 2021 geldt er eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat (behalve in het weekend). Inrijden vanaf de Nieuwveenseweg en uitrijden via de Kennedylaan.

Werkzaamheden Glasdraad

In 2019 is de eerste schop in de grond gegaan voor de aanleg van het glasvezelnetwerk van GlasDraad Groene Hart. De glasvezelpartij sloot vorig jaar een succesvolle vraagbundeling af in de buitengebieden van onder andere  gemeente Nieuwkoop. Aannemer Spitters legt in opdracht van GlasDraad het glasvezelnetwerk aan. Op de website van GlasDraad vindt u informatie over de aanleg en planning.

Omgeving Abeelstraat Ter Aar

In de week van 24 mei start Liander met de aanleg van een transformatorstation bij de Aldi op het Beukenpad in Ter Aar. Daarna wordt er gewerkt aan de elektriciteitskabel in de Abeelstraat.  

Noordse Buurt  

Langs de Floraweg moet een nieuwe elektriciteitskabel gelegd worden aan de noord- en zuidzijde van de weg. Liander start begin juni met de werkzaamheden en werkt (naar verwachting) tot het einde van het jaar. Op de hoek van de Ir. J. Nysinghweg/Floraweg staat een transformatorstation, deze wordt vervangen voor een nieuw station. Ook is er een openbaar watertappunt geplaatst op de hoek van de Ir. J. Nysinghweg/Floraweg. 

Top