Werkzaamheden deel Langeraarseweg

Dit item is verlopen op 22-10-2016.

Met de nieuwe woonwijk Vivero wordt de bebouwde kom van Langeraar uitgebreid.

In verband met deze uitbreiding en de verkeersveiligheid wordt de Langeraarseweg hierop aangepast.  Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd:

Fase 1

De rijbaan wordt versmald en het kombord verplaatst naar Langeraarseweg nummer 3. Een deel van het fietspad wordt verwijderd en er komt een voetpad. Het bedrijf KWS Infra is in de week van 3 tot 8 oktober met deze werkzaamheden gestart.

Fase 2

In fase 2 vervangen we de asfaltrijbaan door rode klinkerbestrating en brengen we een punaise(verhoging) aan bij de kruising tussen de Langeraarseweg en de weg naar Vivero. Deze fase wordt pas uitgevoerd als de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe woningen grotendeels klaar zijn.

Uitvoering fase 1

Tijdens de uitvoering van fase 1 blijft de Langeraarseweg open voor verkeer, wel kan er oponthoud ontstaan. Het verkeer wordt ter plekke door verkeerregelaars en afzettingen in juiste banen geleid.

Top