Werkzaamheden De Verwondering

Dit item is verlopen op 30-06-2019.

Vanaf begin maart vinden er diverse werkzaamheden plaats in De Verwondering in Nieuwveen.  

Bouwrijp maken Zuidereiland

In de week van 14 maart start Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V met het bouwrijp maken van het Zuidereiland. Dit betekent dat we de locatie gaan voorbereiden op de bouw van woningen. De werkzaamheden duren tot ongeveer mei 2019. Tijdens deze periode is de Laan der Verwondering drie weken afgesloten voor al het verkeer (behalve bouwverkeer met bestemming de Verwondering). Wanneer dit is weten we nu nog niet, u leest dit via vooraankondigingsborden of op de BouwApp.  

Woonrijp maken Veldesdoorn 

Vergeer Bouw B.V. bouwt twaalf woningen aan de Veldesdoorn. Vanaf half april worden de huisaansluitingen voor het riool, water, data en elektra van deze woningen aangebracht. Hiervoor wordt de rijbaan afgesloten ter hoogte van Veldesdoorn 1 t/m 11A. Eind april maken we het gebied rondom de twaalf woningen woonrijp. Woonrijp maken houdt in: het verwijderen van bestaande verhardingen, het aanleggen van trottoirs, wegen en parkeervakken rondom de nieuwe woningen.  

De Afslag en de Albatros 

Het woonrijp maken van De Afslag en De Albatros staan ook op de planning voor 2019.  

Top