Werkzaamheden Argonnepark in Ter Aar

Dit item is verlopen op 31-01-2018.

In het voor- en najaar van 2017 is er onderhoud aan de paden in het Argonnepark in Ter Aar uitgevoerd. De houtsnipperpaden zijn vervangen voor verhoogde graspaden. Ook hebben we natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Meldingen

Wij hebben in november 2017 diverse meldingen ontvangen over de slechte begaanbaarheid van het park. Een groot deel van de meldingen is op Facebook geplaatst. Tijdens een bijeenkomst op 29 november zijn wij met vijftien inwoners hierover in gesprek gegaan. Ook hebben we met andere belanghebbenden gesproken.

Korte en lange termijn

Naar aanleiding van deze gespreken en de situatie in het park nemen wij tijdelijke maatregelen. De hekken in het park zijn weggehaald en er zijn smalle kunststof rijplaten neergelegd zodat het park beter begaanbaar is. In januari gaan wij weer met betrokkenen in gesprek, om verder te praten over de begaanbaarheid van het park.

Top