Waterschap in overleg met inwoners over plannen westelijke kade Grecht

Dit item is verlopen op 22-01-2016.

Een verbeterde kade, ruimte om water tijdelijk te bergen en een nieuwe natuurvriendelijke oever. Dat zijn de plannen van het waterschap voor de westelijke kade van de Grecht. Op donderdag 21 januari gaat het waterschap in overleg met de inwoners om de plannen te bespreken. De informatieavond is op donderdag 21 januari in de Milandhof in Zegveld en begint om 19.30 uur.

Veilige dijken

De kade aan de westelijke zijde van de Grecht voldoet niet aan de norm en moet verbeterd worden. Door de klimaatverandering zullen er vaker hoge waterstanden op de Grecht voorkomen. Daarnaast ligt de kade in een gebied met veel veen in de ondergrond, waardoor de kade continue zakt. Om het risico op een doorbraak te beperken, dient de kade regelmatig te worden opgehoogd en versterkt.

Droge voeten en schoon water

Het versterken van de kade wil het waterschap combineren met het creëren van een waterbergingsgebied en het uitbreiden van bestaande sloten aan de teen van de dijk. Deze sloten worden verbreed en voorzien van een natuurvriendelijke oever. Het creëren van extra waterberging zorgt ervoor dat tijdens hoogwatersituaties meer water geborgen kan worden. Hierdoor wordt wateroverlast in de directe omgeving tijdens hevige neerslagperiodes beperkt. De aanleg van een waterbergingsgebied en het uitbreiden van de sloten gebeurt op gronden die in eigendom zijn van het waterschap.

Uitnodiging informatieavond

Op donderdag 21 januari 2016 organiseert het waterschap een informatieavond over de plannen. De bijeenkomst vindt plaats in Gasterij De Milandhof aan de Middenweg 2 in Zegveld. De avond begint om 19.45 uur (zaal open om 19.30 uur). Tijdens de avond zal het waterschap de plannen toelichten en is er gelegenheid om met het waterschap in gesprek te gaan over de plannen. Het programma voor de avond vindt u op de website van het waterschap.

De planning

In maart 2016 start de formele inspraak. Het waterschap zal dan de ontwerpen voor de kadeverbetering, de waterberging en de werkzaamheden aan de sloten, in een projectplan ter inzage leggen. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op dit plan. Na de vaststelling van het projectplan start de aanbesteding. Het waterschap verwacht de werkzaamheden in 2018 af te ronden.

Meer weten?

Achtergrondinformatie over de plannen, waaronder een kaart van het gebied, staat op de site van het waterschap, www.destichtserijnlanden.nl/grechtkadewest

U kunt ook contact opnemen met de projectleider van het waterschap, Yvo Snoek, (06) 11614749

Top