Voorbereiding kunstgrasvelden

Dit item is verlopen op 24-01-2016.

Bij voetbalvereniging TAVV in Ter Aar worden in 2016 kunstgrasvelden aangelegd door STiBuNi. Op 4 januari 2016 starten de voorbereidende werkzaamheden. De grond wordt opgehoogd en versterkt om later verzakkingen te voorkomen. Dit wordt gedaan door delen van het terrein voor te belasten met grond en zand. Ter hoogte van de voormalige waterzuivering wordt het terrein vrijgemaakt van obstakels.

De gemeente heeft StiBuNi verzocht om de kunstgrasvelden vóór de zomer 2016 gereed te hebben. Nu de grond eerst voorbelast moet worden, is het nodig om al begin januari met de locatie aan de slag te gaan. Dit omdat de grond vier maanden tijd nodig heeft om goed te kunnen ‘zetten’. Helaas is de geplande bouwweg via de Westkanaalweg dan nog niet gereed. Dit heeft te maken met een vergunningtraject via Rijnland. De vrachtwagens met grond en zand rijden daarom via de Vosholstraat en het Beverlanderhof naar het terrein van de voormalige waterzuivering. Er zullen circa 100 volle vrachtauto’s naar de locatie rijden. Deze route wordt uitsluitend gebruikt voor het ophogen en voorbelasten van de grond. Het uiteindelijke bouwverkeer (later in het jaar) voor de aanleg van de kunstgrasvelden rijdt via de bouwweg over de Westkanaalweg. Het aanvoeren van grond en zand duurt ongeveer drie weken. Uiteraard houden we de veiligheid van alle weggebruikers goed in de gaten en de vrachtwagens rijden stapvoets door de wijk.

Top