Verwijderen puin uit sloot langs Voorweg

Dit item is verlopen op 05-09-2015.

Op 2,3 en 4 september verwijdert de firma Kamer puin uit de sloot langs de Voorweg.

Het puin is in de sloten terecht gekomen tijdens de werkzaamheden aan de Voorweg afgelopen jaar. Er is sprake van lichte verkeershinder tijdens het verwijderen van het puin.

Top