Vervangen oeverbescherming

Dit item is verlopen op 31-08-2016.

Op diverse locaties in de gemeente is de oeverbescherming langs de watergangen versleten. Op een aantal van deze locaties vervangen we de beschoeiing of damwand.

Waar het mogelijk en wenselijk is drukken we de bestaande beschoeiing tot onder het waterpeil naar beneden. Voordeel hiervan is dat een natuurvriendelijker oever ontstaat. Hierdoor wordt de oeverbegroeiing gevarieerder en amfibieën als kikkers en padden profiteren van geleidelijk aflopende oevers.

Locaties

De oeverbescherming wordt in de komende maanden vervangen. We gaan op de volgende locaties aan het werk:

Ter Aar

  • Weerenstraat
  • Leeuwerikspad
  • Kievitspad
  • Valentijnsingel
  • P. van Schravendijkstraat
  • Veldweg

Nieuwkoop

  • Blaasbalg thv Bootshaak
  • Schermplaat thv Smidsvuur

Nieuwveen

  • Kerkstraat

Uitvoering

De werkzaamheden worden over het algemeen vanaf plantsoenen en gazons uitgevoerd. Hierdoor zal de overlast voor het verkeer minimaal zijn. Op de locaties in Nieuwkoop, de Blaasbalg en Schermplaat,  wordt gewerkt vanaf de weg of het trottoir, hierdoor kan wat overlast ontstaan voor het verkeer. We doen ons best om de overlast tot een minimum te beperken.

Top