Veilige fietsroutes

Dit item is verlopen op 01-04-2017.

De gemeente werkt in maart op verschillende locaties om een aantal fietsroutes veiliger te maken.

Waar en wanneer gaan we aan de slag?

  • Oostkanaalweg, Ter Aar, 31 maart: Aanbrengen nieuwe wegversmallingen en twee verkeersdrempels. 
    Let op: Tijdens het werk is de Oostkanaalweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren. Woningen en bedrijven langs de Oostkanaalweg zijn bereikbaar. 

Notitie ‘Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop’

De gemeente heeft een rijk fietsnetwerk. Als fietsers en andere verkeersdeelnemers samenkomen verloopt dit meestal prima. Toch zijn er plekken waar het beter kan, omdat gebleken is dat daar bijvoorbeeld ongevallen gebeuren of  gevaarlijke situaties ontstaan. Deze knelpunten zijn vastgelegd in de notitie ‘Verkeersveiligheid fietsroutes gemeente Nieuwkoop’. Ook is er bekeken welke maatregelen er mogelijk zijn op deze knelpunten.

Waardevolle suggesties van inwoners

In februari 2016 hebben inwoners tijdens drie inloopbijeenkomsten of via de website hun reactie gegeven op de notitie. Er zijn meer dan honderd reacties ingediend met diverse waardevolle suggesties voor het aanpakken van deze fietsknelpunten.  Met de reacties hebben we het oorspronkelijke maatregelenpakket van de notitie aangepast. Het definitieve maatregelenpakket is vastgesteld door het college, hiermee gaan we nu aan de slag.  U kunt het definitieve maatregelenpakket hieronder downloaden.

Top