Start voorbelasting Driekoppenland

Dit item is verlopen op 16-04-2018.

Voordat we starten met de bouw op de locatie ‘Driekoppenland’ in Noorden, maken we de locatie klaar voor de bouw. Als eerste brengen we een laag zand/grond aan op locatie. Dit noemen we voorbelasten. Maandag 29 januari start aannemer Spelt met het aanbrengen van deze voorbelasting. Het aanbrengen duurt ongeveer twee maanden. Vervolgens moet de voorbelasting een half jaar blijven liggen. Hiermee zorgen we ervoor dat de grond zo min mogelijk gaat verzakken.

Vervolg

Na de voorbelasting, maken we het gebied bouwrijp. Dit betekent dat we de riolering en bouwwegen aanleggen. Dit ronden we in het 4e kwartaal van 2018 af. Vanaf dat moment is de locatie gereed voor woningbouw. De start van de bouw staat momenteel gepland vanaf november 2018.

Route bouwverkeer

Het bouwverkeer voor de wijk Driekoppenland gaat via de bestaande wegen rijden, waaronder de Gerberastraat. Voor het bouwverkeer is in samenspraak met de bewoners van de Gerberastraat en de Prolkade een verkeersplan opgesteld.

Om voor zo min mogelijk overlast te zorgen tijdens de werkzaamheden nemen we een aantal maatregelen, zoals het plaatsen van smileys die het verkeer wijzen op hun snelheid. Ook moet het bouwverkeer stapvoets rijden in de Gerberastraat en minimaal in de eerste week van het werk is een verkeersregelaar aanwezig. Op tijden dat kinderen naar school gaan (tussen 08.00 – 08.30 uur en 15.15 - 15.45 uur) rijdt er geen bouwverkeer.

Top