Start bouwrijp maken Driekoppenland

Dit item is verlopen op 07-01-2019.

Eind september starten we met het bouwrijp maken van Driekoppenland. Dit betekent dat we de riolering en bouwwegen aanleggen. Deze werkzaamheden ronden we waarschijnlijk voor het einde van het jaar af. Vanaf dat moment is de locatie gereed voor woningbouw. De start van de bouw staat momenteel gepland vanaf het tweede kwartaal van  2019.

Voorbelasten is klaar

Begin dit jaar is er een laag zand/grond aangebracht op de locatie ‘Driekoppenland’  in Noorden. Dit noemen we voorbelasten. Na het aanbrengen moet de voorbelasting ongeveer een half jaar blijven liggen. Hiermee zorgen we ervoor dat de grond zo min mogelijk gaat verzakken. Die periode van een half jaar is inmiddels voorbij.

Route bouwverkeer

Het bouwverkeer voor de wijk Driekoppenland rijdt via de bestaande wegen, waaronder de Gerberastraat. Voor het bouwverkeer is vorig jaar in samenspraak met de bewoners van de Gerberastraat en Prolkade een verkeersplan opgesteld. Dit verkeersplan is ook van toepassing voor het bouwverkeer van deze werkzaamheden.

Om voor zo min mogelijk overlast te zorgen tijdens de werkzaamheden passen we verschillende verkeersmaatregelen toe:

  • Er hangen smileys die het verkeer wijzen op hun snelheid.
  • Het bouwverkeer moet stapvoets rijden in de Gerberastraat en minimaal in de eerste week van het werk is een verkeersregelaar aanwezig.
  • Op tijden dat kinderen naar school gaan (tussen 08.00 – 08.30 uur en 15.15 – 15.45) rijdt er geen bouwverkeer.

Top