Sloop schoolpand Diamant – zuid (voormalige Zevenhof)

Dit item is verlopen op 01-12-2017.

In november starten de sloopwerkzaamheden van het oude schoolpand Diamant-Zuid in Zevenhoven. Voordat het gebouw echt gesloopt wordt, onderzoeken we het pand op asbesthoudende onderdelen. Bij aanwezigheid van asbesthoudende onderdelen, verwijdert een gespecialiseerd bedrijf deze delen voordat het pand echt wordt gesloopt. Direct omwonenden worden hier dan aanvullend over geïnformeerd.

Voordat de sloop start, schermen we de locatie af met bouwhekken. Het bouwverkeer voor de sloop volgt de route Provinciale weg – Stationsweg – Hertog Albrechtstraat – Vrijenhoek. De sloopwerkzaamheden nemen circa 5 weken in beslag. Het is de bedoeling dat het pand voor de jaarwisseling weg is. Op de plek waar nu nog het oude schoolgebouw staat, komt een IKC (Integraal Kindcentrum).

Top