Sloop oude gemeentehuis in Nieuwkoop

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Rond 21 november starten de sloopwerkzaamheden van het oude gemeentehuis aan de Achterweg in Nieuwkoop.

Met deze sloop wordt plaats gemaakt voor de nieuwbouw van het Ashram College. Het oude gemeentehuis moet gesloopt zijn voor de jaarwisseling.

Sanerings- en sloopwerkzaamheden

Voordat er gesloopt kan worden start aannemer Vlasman met saneringswerkzaamheden in het gebouw. Bouwmateriaal dat medio jaren ’70 werd gebruikt, bevatte vaak asbest. De asbest in het materiaal levert geen risico op. Met de sloopwerkzaamheden worden de asbesthoudende materialen vooraf verwijderd door een professioneel bedrijf. Hierdoor voorkomen we dat asbest vrijkomt in de openbare ruimte. Nadat dit materiaal is verwijderd, slopen we de rest van het gebouw. Ook een groot gedeelte van de beplanting wordt verwijderd om plaats te maken voor de nieuwbouw. Deze werkzaamheden starten begin november. Na de sloop in januari 2017 wordt er gesaneerd in de bodem onder de parkeerplaats. 

Tijdelijke units

Het oude gemeentehuis werd door het Ashram College gebruikt om les te geven. Omdat dit straks niet meer kan en deze ruimte wel nodig is, zijn naast het Ashram College tijdelijke units geplaatst.  Na de herfstvakantie gaan de leerlingen de units gebruiken.  .

Top