Route bouwverkeer Ter Aar West

Dit item is verlopen op 31-12-2015.

In Ter Aar West wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de woningbouwlocatie(situatie september 2015). Binnen dit project bouwt Thunnissen Bouw straks 75 woningen.

Inmiddels is het bestemmingsplan Ter Aar West en de eerste 66 omgevingsvergunningen onherroepelijk. Dit betekent dat binnenkort gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden. Tijdens het bouwrijp maken en de woningbouw zullen er gedurende één jaar ca. 400 zware transporten plaatsvinden (ter vergelijking: tijdens de voorbelasting eerder dit jaar reden er 2.200 transporten in zes weken).

Bij het vaststellen van het bestemmingsplan gaf de gemeenteraad aan dat het wenselijk is als het bouwverkeer niet door de bestaande woonwijk rijdt en dat de verkeersveiligheid voor de fietsers op de Ringdijk moet worden gewaarborgd. De afgelopen periode hebben we onderzocht welke route het beste is voor het vrachtverkeer ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van de locatie en de bouw van de woningen. Hierbij hebben we met scholen,  de klankbordgroep verkeer Ter Aar Zuid-West, PCI, agrariërs en scholieren vanuit het voorgezet onderwijs gesproken.

Mede op basis van de gesprekken, heeft het college besloten dat het zware vrachtverkeer deze periode over de Ringdijk rijdt en de personenauto’s/werkbusjes en incidenteel uitzonderlijk verkeer door de woonwijk. Op deze manier wordt de belasting van het bouwverkeer op de omgeving zoveel als mogelijk verdeeld. Ook blijft de overlast op de fietsroutes zo beperkt. De route wordt met borden aangegeven.

Top