Renovatie gemaal Papenveer

Dit item is verlopen op 19-07-2016.

Het afvalwatertransportgemaal in Papenveer van het Hoogheemraadschap van Rijnland is aan renovatie toe. Het gemaal staat in de groenstrook tussen het Sluispad en de Valentijnsingel. Dit gemaal uit 1983 voert het afvalwater uit Papenveer af naar Nieuwveen.

Tijdelijke pomp

Op donderdag 3 maart werd een lekkage aan het gemaal geconstateerd, twee weken voordat de renovatie van het gemaal stond gepland. Hierdoor is het gemaal vervroegd direct stilgezet en is er een tijdelijke pomp geplaatst om het afvalwater af te voeren naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie in Nieuwveen. Door deze lekkage is de aannemer eerder gestart met werkzaamheden aan het rioolgemaal. Omwonenden hebben hierover bericht ontvangen.

Werkzaamheden

Aannemer Kwakernaak voert namens Rijnland de werkzaamheden uit. De aannemer is gestart met het verhelpen van de lekkage en begint naar verwachting op 16 maart met het inrichten van het werkterrein naast het gemaal. Direct na de inrichting starten de renovatie werkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer 4 maanden, het hernieuwde gemaal wordt uiterlijk eind juni opgeleverd.

Meer informatie

Na deze renovatie kan het gemaal weer enkele decennia zijn taak goed uitvoeren en voldoet Rijnland aan haar taak rondom Schoon Water, waar het zuiveren van afvalwater een belangrijk onderdeel van is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team op telefoonnummer (071) 306 35 35 of via klantcontactteam@rijnland.net

Top