Opknappen Grechtkade

Dit item is verlopen op 01-09-2015.

De werkzaamheden aan het tweede deel van het fietspad Grechtkade zijn door weersomstandigheden op de eerder gecommuniceerde datum van 13 juli niet gestart.

De kwaliteit van het fietspad is afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de aanleg. De werkzaamheden starten naar verwachting op 12 augustus 2015 onder voorbehoud van het weer op dat moment.

Het gaat om het deel tussen het gemaal en de Houtkade. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Fietsers worden omgeleid, dit is met borden aangegeven.

Aannemer Verduyn verzorgt de werkzaamheden in opdracht van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het fietspad wordt met dezelfde materialen aangebracht als het eerste gedeelte. De halfverharding die er ligt wordt hier verwijderd en er wordt een fundering, drainage en een Grauwacke toplaag aangebracht.

Top