Onderhoud bermen

Dit item is verlopen op 15-10-2018.

Er wordt weer onderhoud uitgevoerd aan de gemeentelijke bermen. Het maaien van de bermen wordt uitgevoerd door loonbedrijf van Vliet uit Ter Aar.

In de gemeente zijn er verschillende soorten bermen met een eigen maaicyclus. Zo zijn er bloemrijke bermen die niet direct gemaaid worden nadat de bloemen zijn uitgebloeid. We wachten tot de bloemen zaden hebben gemaakt. Een ander deel van de bermen wordt ecologisch beheerd. Dit betekent dat we de natuur wat meer haar gang laten gaan. Bij de ecologische bermen blijft het gras wat langer staan waardoor het hoger groeit. In verband met de verkeersveiligheid worden de eerste 75cm en de uitzichthoeken bij kruisingen wel vaker gemaaid.

Planning

Hieronder kunt u drie kaarten en een legenda downloaden waarop aangegeven is op welke manier de bermen gemaaid worden en wanneer. De data  zijn onder voorbehoud in verband met de weersomstandigheden. De overige bermen op de kaarten (zonder kleur) worden door provincie en waterschappen gemaaid. Niet gekleurde grasstroken/velden binnen de kernen worden door onze eigen buitendienst met een gazonmaaier gemaaid. Dit valt onder het regulier onderhoud.

Top