N207: Groot onderhoud N207 bij Alphen aan den Rijn

Dit item is verlopen op 15-07-2019.

De provincie Zuid-Holland voert tot begin juli 2019 groot onderhoud uit aan de N207 bij Alphen aan den Rijn.

De voornaamste werkzaamheden zijn het opnieuw inrichten van de rotonde op de N207 kruisend met de N231. Er wordt een extra rijbaan ter hoogte van de rotonde gerealiseerd. Bij de rotonde met de N460 wordt de doorsteek verwijderd. Het asfalt op de parallelweg wordt vanaf de rotonde met de N231 tot aan de rotonde met de N460 vernieuwd. Tot slot wordt de openbare verlichting vervangen en wordt de berm verbeterd langs een gedeelte van de weg tussen de Eisenhowerlaan en de Nassaubrug.

Planning

De werkzaamheden worden niet alleen overdag, maar ook in een aantal nachten en weekenden uitgevoerd. De eerste nachtelijke werkzaamheden starten op 8 april. De weekendwerkzaamheden volgen later in het traject. Hierover wordt meer informatie gedeeld tijdens de inloopavond. Let op: de eerste nachtelijke werkzaamheden starten de nacht voor de informatiebijeenkomst. De verwachte verkeershinder is die nacht echter minimaal.

Verkeershinder

Voor de nachtelijke werkzaamheden is op de N207 een halve rijbaanafzetting nodig. Het verkeer wordt middels een om-en-om regeling doorgelaten. Op de N231 is er in 1 richting verkeer mogelijk. Tijdens de weekendwerkzaamheden wordt gewerkt met een volledige afzetting. Huizen en bedrijven langs de parallelweg van de N207 blijven altijd bereikbaar. Ook hierover wordt meer informatie gedeeld tijdens de informatiebijeenkomst.

Meer informatie

Algemene vragen kunnen worden gesteld aan het Klant Contact Centrum van de provincie Zuid-Holland, te bereiken per e-mail: zuidholland@pzh.nl of telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur: 070-441 6622.

Top