Lichten waarschuwen als u oversteekt

Dit item is verlopen op 21-05-2018.

Op dinsdag 1 mei worden de verkeerslichten op de Aardamseweg weggehaald en borden met ‘voetgangersoversteek’ geplaatst.

De borden hebben knipperende waarschuwingslichten die oplichten als er iemand oversteekt en op het knopje drukt. Op het bruggetje naar de Weerenstraat plaatsen we hekjes, zodat fietsers niet meer over het trottoir fietsen.

Waarom halen we de verkeerslichten weg?

Tijdens het maken van het ontwerp van de Aardamseweg hebben we besloten om de verkeerslichten te laten staan, zolang de scholen niet verplaatst zijn naar het IKC (Integraal Kind Centrum). Helaas blijkt in de praktijk dat de verkeerssituatie juridisch en verkeerskundig gezien niet klopt. Hierdoor ontstaan onduidelijke en gevaarlijke situaties: Bij groen licht is de verwachting dat er doorgereden mag worden, dit klopt niet want verkeer vanuit de Lijsterbeslaan heeft voorrang (rechts).

Cadeautje

Alle kinderen die hier maandag na de meivakantie oversteken krijgen een leuke attentie. Ook is de wijkagent aanwezig om de nieuwe situatie onder de aandacht te brengen.

Top