Kadeverbetering Nieuwkoop-Noorden

Dit item is verlopen op 01-06-2016.

Vanaf 8 juni is het Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met de kadeverbetering Nieuwkoop-Noorden.

De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en het hoogheemraadschap moet voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. Ook de kade (Ringdijk) langs de Nieuwkoopse plassen is onderzocht. Deze voldoet niet aan de norm en moet verbeterd worden. Daarom wordt de stabiliteit van de kade verbeterd door klei aan te brengen. De komende jaren blijft Rijnland alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in het werkgebied van Rijnland zijn in 2020 op orde, de belangrijkste zijn dat al in 2015.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het ophogen en aanvullen van de Hogedijk op diverse locaties in de kernen Nieuwkoop en Noorden. De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd en nemen zoals het er nu naar uitziet een klein jaar in beslag.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie  en veelgestelde vragen over dit project op de website van Rijnland via www.rijnland.net/kadenieuwkoop

Foto's

Hieronder een kleine fotorapportage van de werkzaamheden op de bouwplaats op de hoek van de Kennedylaan. De foto’s zijn gemaakt door buurtbewoner Rien Bloemberg.

Top