Kadeverbetering Landlustpad

Dit item is verlopen op 30-09-2016.

Het hoogheemraadschap van Rijnland is gestart met de voorbereidingen voor het verbeteren van de kade langs het Landlustpad in Langeraar (in de polder Vierambacht).

Wat houdt het in en wat merkt u ervan?

De werkzaamheden bestaan uit het ophogen en aanvullen van de kade met klei. Aan de kant van de Leidse Vaart wordt naast het fietspad de kade opgehoogd. Ook de binnenkant van de kade, aan de polderkant, wordt versterkt. De klei wordt aangevoerd vanaf het water. Daardoor hoeft het fietspad niet afgesloten te
worden. Tijdens de werkzaamheden ondervinden fietsers geen hinder en is er een verkeersregelaar. Aannemer Oldenkamp BV. is begin december gestart en rondt naar verwachting het kadeverbeteringsproject het derde kwartaal 2016 af.

Rijnland gaat voor veiligheid

De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en het hoogheemraadschap moet voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. Ook de kades van de Polder Vierambacht zijn onderzocht. De kade langs het Landlustpad aan de zuidkant van de Langeraarse Plassen voldoet niet aan de norm voor toekomstige veiligheid en moet worden verbeterd. De komende jaren blijft Rijnland alle kades onderzoeken en zo nodig verbeteren.

Meer informatie     

Heeft u nog vragen over dit project dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt, via telefoonnummer 071-3063399 of via info@rijnland.net.

Top