Herstel oevers Kromme Mijdrecht

Dit item is verlopen op 25-03-2017.

In 2016 is Waternet, in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gestart met het herstel een aantal oevers langs de Kromme Mijdrecht.

Oevers herstellen

Waternet herstelt de oevers om de waterkwaliteit van de Kromme Mijdrecht te verbeteren. De (ecologische) waterkwaliteit van de Kromme Mijdrecht voldoet nu namelijk niet aan de Europese richtlijnen. Het herstel van de oevers bestaat onder andere uit het verwijderen van kleine boompjes (opschot), het herstellen van de oeverbeschoeiing en het (deels) afgraven van de oevers om weer een natuurlijk glooiende oever (talud) te krijgen. Het resultaat is dan een overgangszone tussen een droge oever en de rivier waarin veel waterplanten kunnen groeien en fauna kan leven. Deze natuurvriendelijke oever verbetert de waterkwaliteit.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden vooral vanaf een ponton op het water uitgevoerd en brengen niet of nauwelijks overlast met zich mee. De pleziervaart ondervindt hier dan ook geen hinder van. En ook het verkeer op het land ondervindt niet of nauwelijks hinder. De bomen bij bedrijf Koeleman heeft Waternet al gekapt in de winter van 2015-2016. Met de rest van het werk is Waternet in december 2016 begonnen. Tot en met maart 2017 wordt het werk afgemaakt.

Meer informatie

Meer informatie over het project vindt u op www.waternet.nl/krommemijdrecht.

Top