Grondwerkzaamheden bouwlocatie Vivero Langeraar

Dit item is verlopen op 14-03-2016.

Op de locatie ‘Vivero’ bij het oude Altior terrein in Langeraar voeren we momenteel diverse grondwerkzaamheden uit.

Dit zijn voorbereidende werkzaamheden. Hierna is de grond klaar om bouwrijp te maken. Dit omvat onder andere de aanleg van de riolering. Vervolgens kan gestart worden met het bouwen van de woningen.

De firma Kamer en Zn. voert de werkzaamheden vanaf de week van 11 januari 2016 uit. De werkzaamheden duren ongeveer twee maanden.

Bouwverkeer

Het bouwverkeer maakt zoveel mogelijk gebruik van de huidige bouwweg om de locatie te bereiken. De dorpskern van Langeraar wordt hierdoor zoveel mogelijk vermeden. Het bouwverkeer rijdt via de Geerweg naar de Langeraarseweg en draait daar de bouwweg op.

Top