Grechtkade Woerdense Verlaat

Dit item is verlopen op 30-06-2016.

Vorig jaar is het fietspad langs de Grechtkade aangelegd. Deze werkzaamheden zijn helaas niet goed uitgepakt.

Er ligt modder en er is veel spoorvorming waardoor het lastig fietsen is. Vooral het deel tussen het gemaal van De Stichtse Rijnlanden en de Houtkade is slecht begaanbaar.

Het fietspad moet nu opnieuw opgeknapt worden. Op dit moment onderzoeken we hoe we dit gaan doen. Tot die tijd is er voor fietsers en voetgangers een omleiding gemaakt over het betonpad door het weiland (de omleiding is vanaf vrijdag 25 maart beschikbaar). De omleiding is met borden aangegeven. Het pontje over de Grecht is bereikbaar (fietsers afstappen).

Top