Bouwrijp maken Middelweg Ter Aar

Dit item is verlopen op 27-12-2017.

Loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. is gestart met het bouwrijp maken van de locatie Middelweg in Ter Aar.

Dit betekent dat we de locatie gaan voorbereiden op de bouw van de woningen. Tijdens het bouwrijp maken wordt onder andere de bestaande verharding opgebroken, de riolering aangelegd en een sloot gegraven. Tijdens de werkzaamheden zijn er geen straten afgesloten, op twee dagen na. Maandag 18 en dinsdag 19 december wordt de aansluiting op het riool gemaakt en is Broekveen afgesloten ter hoogte van nummer 59. Om de wijk bereikbaar te houden, halen we tijdelijk het paaltje bij Bosveen weg. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden voor de kerstdagen afgerond zijn. Daarna kan Woondiensten Aarwoude de zes woningen gaan bouwen. Naar verwachting starten zij begin volgend jaar (2018) met de daadwerkelijke bouw.

Top